Egaliseren zonder laser

 

De grond kunnen wij redelijk vlak voor u maken, niet zo precies als met laser. Maar tractors met egaliseermateriaal met laser zijn vaak erg zwaar en rijden vele keren heen en weer om het vlak te krijgen.

Dit is dus en mooie tussen oplossing. Wij doen het met een tractor met grondbak of we gebruiken ons schuifbord ( foto volgt )